Editoral support

Editing academic texts is not merely a matter of correcting spelling and grammar; the effect of an academic article also depends on using the appropriate structure and style, presenting the author’s message clearly and convincingly and highlighting the study’s most valuable outcomes. Over the past few years, I have helped dozens of PhD students to get their articles accepted for publication in peer reviewed journals. Here are a few of their reactions.

Beste Lisette

Paper is geaccepteerd!

Groetjes, Lisette Romme

Yes! het E-BLUS stuk is geaccepteerd in de European Urology!!

Super bedankt allen voor jullie hulp!!
groeten Willem

Beste Lisette,

Het artikel is geaccepteerd!
Hartelijk bedankt voor al jouw correcties en suggesties.
groet,
Inge Huijskens

 

Hoi Lisette

Afgelopen jaar heb ik met veel plezier de cursus engels schrijven bij je gevolgd in het catharina ziekenhuis. Mijn eerste artikel (waar ik destijds mee bezig was) is inmiddels gepubliceerd!

groeten Willem Brinkman

Hallo Lisette,

Ik had u beloofd te laten weten of het case report dat u nagekeken heeft op 5 febr geaccepteerd zou worden. Bij deze: het case report (de door u gecorrigeerde versie) is geaccepteerd voor publicatie bij BMJ!  Hartelijk dank voor uw hulp.

Groet,
Sam Janneke

Beste Lisette;

Heel hartelijk dank voor je steun bij een “laatste loodje” bij het schrijven van mijn proefschrift. Inmiddels hebben de 5 hoogleraaren van de mansucriptcommissie laten weten dat ik door mag. Discussions is zeker een hoofdstuk wat gelezen wordt en met de verbeteringen, suggesties en vragen ben ik je zeer erkentelijk. Wellicht tot een volgende keer.

Vriendelijke groet,

Peter Theuvenet

Beste Lisette,

Wat fijn dat je dat zo snel voor elkaar hebt gekregen. Je vragen en opmerkingen waren helder en terrecht. Met deze aanpassingen zijn nu alle tekstelementen kloppend. Geen dubieuze verwijzingen meer of stukjes tekst in de verkeerde hoofdstukken… Bedankt voor je kritische blik en natuurlijk ook je tekstuele suggesties. Je hebt me er erg mee geholpen! Ik hoop dat ik je in de toekomst nog eens mag benaderen voor het nalezen van een manuscript.

Met vriendelijke groet,

Nannette Brouwer.

Beste Lisette,

 Ik heb je email adres gekregen van Margreet Schoorl, zij vertelde mij dat jij erg goed bent in het controleren van de engelse taal en zinsbouw in de wetenschappelijke stukken. Graag zou ik je willen vragen of je ook mijn artikel zou willen lezen, en van suggesties voor verbetering zou willen voorzien. Alvast veel dank,

 Met vriendelijke groet,

 Nannette Brouwer

 AIOS klinische chemie

Laboratorium KCHI