Training

Scientific writing in English for publication in biomedical journals

The aim of this interactive course of six sessions is to make Dutch medical scientists more effective at every stage of writing scientific articles in English, from organising a bulk of information into unified paragraphs to choosing the right words, formulating  readable sentences and submitting the finished article to an international biomedical journal.

Weekend workshop Academic English Writing for PhD students

This hands-on, highly focused writing clinic consists of a 3-hour kick-off session followed by a weekend packed with advice for a structured approach to effective academic writing. Participants will also learn  to give each other constructive peer feedback, which makes this workshop particularly suited for groups of PhD students who are working in the same academic field.

Engels voor polikliniekassistenten en secretaressen

Deze training wordt op maat ontwikkeld en is vooral gericht op het verbeteren van de spreekvaardigheid aan de telefoon en in persoonlijk contact met de patiënt. Woordenschat, zinsbouw en beleefdheidsvormen komen aan bod, evenals als enkele basisaspecten van de grammatica en waar nodig de uitspraak en intonatie van het Engels. Oefengesprekken worden opgenomen op band om deelnemers specifieke feedback te kunnen geven.